Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11868 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 248-0 Edicte: 11786 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 245-0 Edicte: 11312 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdits 5/2022
Exercici: 2022 Bop: 241-0 Edicte: 11016 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació de l'adhesió al Consorci de les Vies Verdes
Exercici: 2022 Bop: 240-0 Edicte: 10972 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de modificació de les ordenances fiscals per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 238-0 Edicte: 11150 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Delegació de funcions de l'Alcaldia
Exercici: 2022 Bop: 237-0 Edicte: 10841 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Informació pública de la memòria valorada per a la construcció d'una pista de pàdel
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10395 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial del pressupost per a l'exercici 2023
Exercici: 2022 Bop: 228-0 Edicte: 10394 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits de 6/2022
Exercici: 2022 Bop: 221-0 Edicte: 10183 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació de les bases específiques i la convocatòria per a la provisió definitiva, pel sistema de concurs de mèrits, d'una plaça d'arquitecte tècnic
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch