Edictes BOP

Exercici: 2020 Bop: 36-0 Edicte: 1175 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació calendari del contribuent 2020
Exercici: 2020 Bop: 29-0 Edicte: 835 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació provisional de modificació de l'Ordenança reguladora del preu públic per la utilització d'edificis i locals de titularitat municipal
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 818 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial tres memòries valorades
Exercici: 2020 Bop: 28-0 Edicte: 813 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de la memòria valorada per a la remodelació del consultori mèdic
Exercici: 2020 Bop: 7-0 Edicte: 30 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva expedient de modificació de crèdits 7/2019
Exercici: 2019 Bop: 248-1 Edicte: 10490 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 246-0 Edicte: 10231 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte sobre aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals i preus públics per al 2020
Exercici: 2019 Bop: 235-0 Edicte: 9653 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 229-0 Edicte: 9297 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 7/2019 de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 228-0 Edicte: 9281 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública de l'aprovació inicial del pressupost general i la plantilla de personal per a l'exercici 2020
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch