Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6322 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU Sector Roqueta II
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5721 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4554 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'aprovació d'una operació de crèdit (préstec) per a l'adquisició de la "Fabrica Vila"
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4209 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3803 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2018
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3802 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 3/2018
Exercici: 2018 Bop: 83-0 Edicte: 3634 AJUNTAMENT DE RIPOLL Edicte d'aprovació inicial de la memòria valorada de rehabilitació i millora del ferm de diversos carrers de la vila
Exercici: 2018 Bop: 68-0 Edicte: 2917 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 2/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 39-0 Edicte: 1504 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici 2018
Exercici: 2018 Bop: 34-0 Edicte: 1436 AJUNTAMENT DE CAMPRODON Anunci d'aprovació del plec de clàusules per a l'adjudicació de parades del mercat no sedentari de la Plaça de la Vila
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch