Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 15-0 Edicte: 423 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació de l'inici del procediment per a l'alienació onerosa d'un bé patrimonial
Exercici: 2019 Bop: 9-0 Edicte: 67 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 248-0 Edicte: 11129 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10606 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 235-0 Edicte: 10605 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9786 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9264 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8708 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 5/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7684 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Anunci per a la licitació del contracte privat de serveis per a la realització d'una escultura/memorial per a les víctimes de la Guerra Civil per ubicar-la al cementiri mariner de la vila
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch