Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 222-0 Edicte: 9786 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un projecte
Exercici: 2018 Bop: 209-0 Edicte: 9264 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació provisional de modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2019
Exercici: 2018 Bop: 198-0 Edicte: 8708 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació de l'oferta d'ocupació pública per a l'any 2018
Exercici: 2018 Bop: 193-0 Edicte: 8464 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 5/2018 de modificació de crèdits
Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7684 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Anunci per a la licitació del contracte privat de serveis per a la realització d'una escultura/memorial per a les víctimes de la Guerra Civil per ubicar-la al cementiri mariner de la vila
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7291 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7290 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7289 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7084 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6322 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU Sector Roqueta II
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch