Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4970 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de dues places administratives de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4969 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de una plaça de peó de la via pública de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4968 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació d'una plaça d'agutzil peó de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4907 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4090 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2590 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'esmena de l'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça de peó de via pública de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2166 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la provisió definitiva de dues places administratives de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2165 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça de peó de via pública de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2164 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça d'agutzil de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 44-0 Edicte: 1468 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'adjudicació de l'alienació d'un bé immoble patrimonial
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch