Edictes BOP

Exercici: 2018 Bop: 171-0 Edicte: 7684 AJUNTAMENT DE L'ESCALA Anunci per a la licitació del contracte privat de serveis per a la realització d'una escultura/memorial per a les víctimes de la Guerra Civil per ubicar-la al cementiri mariner de la vila
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7291 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7290 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 158-0 Edicte: 7289 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva d'un expedient de modificació de crèdit
Exercici: 2018 Bop: 154-0 Edicte: 7084 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2017
Exercici: 2018 Bop: 137-0 Edicte: 6322 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de la modificació puntual del PGOU Sector Roqueta II
Exercici: 2018 Bop: 126-0 Edicte: 5721 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació del Pla econòmic financer per al període 2018-2019
Exercici: 2018 Bop: 102-0 Edicte: 4554 AJUNTAMENT DE SANT JOAN LES FONTS Edicte d'aprovació d'una operació de crèdit (préstec) per a l'adquisició de la "Fabrica Vila"
Exercici: 2018 Bop: 95-0 Edicte: 4209 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau titular
Exercici: 2018 Bop: 87-0 Edicte: 3803 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient de modificació de crèdits 4/2018
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch