Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2590 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'esmena de l'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça de peó de via pública de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2166 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria d'un concurs oposició lliure per a la provisió definitiva de dues places administratives de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2165 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça de peó de via pública de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 58-0 Edicte: 2164 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça d'agutzil de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
Exercici: 2019 Bop: 44-0 Edicte: 1468 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'adjudicació de l'alienació d'un bé immoble patrimonial
Exercici: 2019 Bop: 44-0 Edicte: 1431 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública de l'expedient de modificació de crèdits 1/2019
Exercici: 2019 Bop: 44-0 Edicte: 1429 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació del calendari del contribuent per a l'exercici 2019
Exercici: 2019 Bop: 39-0 Edicte: 1294 AJUNTAMENT DE ROSES Extracte en la BDNS de la convocatòria del programa 14 del Concurs de Sardanes Vila de Roses 2019
Exercici: 2019 Bop: 31-0 Edicte: 926 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'aprovació de la modificació del Pla econòmic financer per al període 2018-2019
Exercici: 2019 Bop: 27-0 Edicte: 736 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un projecte
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch