Edictes BOP

Exercici: 2017 Bop: 247-0 Edicte: 11119 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva de modificació d'ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 231-0 Edicte: 10142 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública de l'aprovació inicial del pressupost general, les bases d'execució i la plantilla de personal per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 217-0 Edicte: 9448 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 214-0 Edicte: 9336 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2018
Exercici: 2017 Bop: 212-0 Edicte: 9118 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació d'un expedient de contractació d'obres
Exercici: 2017 Bop: 196-0 Edicte: 8379 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial d'un projecte
Exercici: 2017 Bop: 192-0 Edicte: 8234 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de convocatòria per a la provisió de la plaça de jutge de pau subtitut
Exercici: 2017 Bop: 187-0 Edicte: 8005 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient 3/2017 de modificació de crèdits
Exercici: 2017 Bop: 162-0 Edicte: 7222 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació inicial de l'expedient 3/2017 de modificació de crèdit
Exercici: 2017 Bop: 156-0 Edicte: 6995 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general de l'exercici 2016
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch