Edictes BOP

Exercici: 2022 Bop: 142-0 Edicte: 6604 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva del Projecte de reurbanització de la Plaça de l'Abadia
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6451 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'Ordenança reguladora d'habitatges d'ús turístic
Exercici: 2022 Bop: 139-0 Edicte: 6446 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Exposició pública del compte general de l'exercici 2021
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6269 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 135-0 Edicte: 6268 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de l'expedient de modificació crèdits núm. 3/2022
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5394 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva del projecte de reparcel·lació UA9
Exercici: 2022 Bop: 115-0 Edicte: 5393 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva del projecte d'urbanització UA 9
Exercici: 2022 Bop: 113-0 Edicte: 5248 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial del projecte de reurbanització de la plaça abadia
Exercici: 2022 Bop: 110-0 Edicte: 5045 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació inicial de l'expedient de modificació crèdits 4/2022
Exercici: 2022 Bop: 104-0 Edicte: 4779 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA - Aprovació definitiva de la modificació de l'Ordenança fiscal núm. 5 reguladora de l'Impost sobre l'increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch