Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 208-0 Edicte: 8408 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals i preus públics per a l'exercici 2020
Exercici: 2019 Bop: 190-0 Edicte: 7614 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6657 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6656 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6625 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4970 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de dues places administratives de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4969 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de una plaça de peó de la via pública de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4968 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació d'una plaça d'agutzil peó de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4907 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch