Edictes BOP

Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6657 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de nomenament de tinents d'alcalde
Exercici: 2019 Bop: 158-0 Edicte: 6656 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte de nomenament dels membres de la Junta de Govern Local
Exercici: 2019 Bop: 157-0 Edicte: 6625 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 156-0 Edicte: 6567 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'aprovació definitiva de l'expedient de modificació de crèdit 4/2019
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4970 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de dues places administratives de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4969 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació de una plaça de peó de la via pública de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 122-0 Edicte: 4968 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci de contractació d'una plaça d'agutzil peó de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix
Exercici: 2019 Bop: 120-0 Edicte: 4907 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública del compte general corresponent a l'exercici 2018
Exercici: 2019 Bop: 101-0 Edicte: 4090 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d'exposició pública d'un expedient de modificació de crèdits
Exercici: 2019 Bop: 66-0 Edicte: 2590 AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Anunci d'esmena de l'aprovació de les bases i la convocatòria del concurs oposició lliure per a la provisió definitiva d'una plaça de peó de via pública de la brigada municipal de la plantilla de personal laboral fix de l'Ajuntament de Vila-sacra
AJUNTAMENT DE VILA-SACRA Edicte d’aprovació de la nomenclatura de nou carrer al sector Mas Poch